Bergen Group inngikk som kjent nylig avtale med verftet JSC Zaliv Shipyard i Ukraina. Sistnevnte får aksjemajoriteten i Bergen Groups skipsbyggingsdivisjon, gjennom et nystiftet selskap. Kjøpesummen for de to verftene blir cirka 110 millioner kroner. Med tanke på kostnader ved å produsere skip i Norge, reises spørsmålet hvorvidt ukrainerne på sikt vil flagge ut drifta. Styreformann Mykola Kuzmenko avviser til Fosna-Folket at dette er aktuelt.

Forpliktelser

– Vi har en klar strategi bak denne overtakelsen. Bergen Groups profil og kompetanse passer svært godt med vår. I Norge finner vi unik kompetanse, som vi ønsker som del av vår verdikjede. Nettopp kunnskapene i blant annet Rissa er grunnen til at vi ønsker Bergen Group med på laget, sier Kuzmenko. Samarbeidet sikrer det nye selskapet kontroll med verdikjeden, fra skrogbygging til ferdig utrustning av skipene. Det gir blant annet bedre forutsigbarhet og kostnadskontroll. Styreformannen sier Zaliv samtidig er bevisste på sine forpliktelser overfor lokalmiljøene i Norge.

– Vi er klar over vårt ansvar for arbeiderne i Rissa. Dette ansvaret har vi stor respekt for. Vi ønsker ikke å kjøpe for å legge ned. Vi driver moralsk seriøst, og har tenkt å være på Fosen også i framtida. Vårt fokus er å utvikle verftet, i stedet for å legge det ned, forsikrer Kuzmenko. Han beskriver prosessen med overtakelsen som utfordrende. Ikke minst med tanke på Bergen Group sine problemer Gdansk-verftet, samt økonomiske utvikling. Til slutt fant man likevel en god løsning.

– Den største utfordringa var å finne riktig struktur på det nye selskapet. Vi brukte to-tre måneder på dette, før begge parter ble fornøyde. Samtidig var begge sider konstruktive. Vi passer godt til hverandre, og har stor tro på framtida. Det gjelder som sagt også for verftet i Rissa, forteller styreformann Mykola Kuzmenko til Fosna-Folket.

Miljø

Også Bergen Group sier utflagging virker uaktuelt, også på sikt. Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes mener det handler mye om kompetanse.

– Vi har også fått tydelig inntrykk av at Zaliv ønsker å satse i Rissa, på grunn av kunnskapene som finnes der. Kompetansen i Norge ligger tre hestehoder foran de andre. Da aksepterer også markedet litt dyrere priser, mener kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group. Han peker spesielt på Fosen-verftets kompetanse på å bygge avanserte offshore-fartøy. Kundene ønsker i første rekke gode produkt. Risnes peker blant annet på at det er kostbart å ha store fartøy på service.

– Hva hvis ukrainerne finner denne kompetansen i utlandet om noen år?

– Det høres lettere ut i teorien enn i praksis. Å flytte denne kunnskapen utenlands er definitivt ikke enkelt. Samtidig har Norge et sterkt maritimt miljø, som verftet drar fordel av. Kompetansen i Rissa vil fortsatt være ledende. Jeg har derfor som sagt ingen tro på at Zaliv ønsker å flagge ut. Det har også vært de klare signalene fra Ukraina, avslutter Øyvind Risnes i Bergen Group.

Milliardær

I tillegg til kommersiell skipsbygging, bygger JSC Zaliv Shipyard blant annet skip for olje- og gassindustrien. I 2012 leverte verftet seks utrustede skipsskrog, samt reparerte 35 skip. Verftet ble etablert i 1938. Bak morselskapet står en ukrainsk oligark. Kostyantyn Zhevago ble milliardær i ung alder, og har vært medlem av parlamentet. I tillegg eier han fotballklubben Vorskla Poltava.

LES MER: Nye eiere på plass

LES MER: Kan få utenlandske eiere