I 2011 var antall utrykninger for Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT) 78. 2014-tallene viser at FBRT rykket ut 171 ganger.

37 prosent av utrykningene i fjor var såkalte unødige alarmer. Et eksempel på dette kan være matos som en brannalarm reagerer på. Dersom det er installert en automatisk alarm, vil brannvesenet bli varslet og rykker ut som om det skulle være brann.

Regner man 5000 kroner per utrykning til unødige alarmer, ble kostnadene i 2014 på 315 000 kroner.

– Full utrykning

Johan Uthus, brannsjef i FBRT, ønsker ikke å kalle utrykningene for unødige. Dette på grunn av at utrykningene er en del av beredskapen, og dersom det er en reell brann vil brannvesenet være raskt på stedet.– Dette er ikke noe man kan spare bort. Hver alarm gir full utrykning. Enten har du beredskap, eller så har du ingen, uttalte Uthus i Fosna-Folkets papirutgave tirsdag.Økning i gress- og skogbranner

Av andre utrykninger var det antall gress- og skogbranner som hadde kraftigst økning. Fra 2013 til 2014 økte antallet fra seks til tretten.– Økningen har en klar sammenheng med tilstandene vi hadde i fjor vinter fra januar til etter påske, hvor det var tørr vegetasjon som skapte brannfare, sier Johan Uthus.

Les også: – Nå har vi bedre beredskap