Kommunepolitikerne i Leksvik har slitt med å få fortgang i arbeidet med ny kommunestruktur. Inntrykket som er skapt så langt er at ordføreren og varaordføreren har bestemt seg og vil slå Leksvik sammen med Rissa. Det er et valg spesielt Arbeiderpartiet i Leksvik har vært kritisk til. Partiet mener den vanlige leksværing ikke i stor nok grad har fått komme til orde for å si sin mening om hva en fremtidig kommune bør ha som oppgave. Leksvik Ap er også kritisk til at ordføreren mener Leksvik  bør ta en avgjørelse til neste år. Partiet mener man ikke løper noen risiko ved å vente til våren 2016 med å bestemme seg.

- Venter en unnskyldning

Til gårdagens kommunestyre var det fremmet i alt fire interpellasjoner som i ulik grad gikk på kommunestrukturspørsmålet. Tre av dem var ført i pennen av Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter.

- Dett er en lang oppramsing av sterk kritikk av ordføreren. Arbeiderpartiet har villet lede fokuset bort fra hvem vi skal slå oss sammen med. Det er grovt å si at ordføreren holder tilbake informasjon. Kan det ikke begrunnes bedre venter jeg en unnskyldning, sa ordfører Einar Strøm i sitt svar på interpellasjonen underskrevet av Knut Ola Vang (Ap).

Ikke mot Rissa

Vang hadde forfall til møtet, og i hans sted var det Viggo Lians (Ap)lodd å forsvare interpellasjonen.

- Vi er beskyldt for å være mot sammenslåing med Rissa. Det er vi ikke. Men vi vil ha en prosess hvor vi ser i andre retninger også. Det er det vi savner. Vi mener også at vi har bedre tid på å bestemme oss enn det det er lagt opp til. En eventuell unnskyldning til ordføreren overlater jeg Knut Ola Vang å gi, sa Lian.

- Kjedelig

Flere partier har vært negative til at ordføreren skulle lede de tre folkemøtene om ny kommunestruktur som har vært arrangert i høst. Det burde rådmannen gjøre.

- Jeg var kritisk til ordføreren skulle lede folkemøtene. Jeg mener fortsatt at rådmannen skulle ha ledet møtene, sa Anne Berit Skjerve Sæther som ikke hadde så mye å utsette på møteledelsen til ordføreren.

- Det er kjedelig å høre på debatten her. Det blir mye fokus på å ta personer. Et folkemøte er et folkemøte og ikke et ordførerforedrag, sa Bjørnar Buhaug (Sp) som et svar på kritikk av at ordføreren hadde informert for lite om kommunestrukturspørsmålet i folkemøtene.

Vil se framover

Sigurd Saue (SV) ville heller se framover enn dvele ved fortiden.

- Pek heller på det positive enn hva som er gjort galt, sa SV-representanten som fikk hele kommunestyret med på et forsalg om at styringsgruppa for kommunestrukturarbeidet skal legge fram en plan som beskriver tidsløp og innhold i det videre arbeidet med kommunereformen. Denne planen skal legges fram i neste kommunestyremøte.

Kommunestyret vedtok også med 17 mot seks stemmer at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvilken eller hvilke kommuner Leksvik skal slå seg sammen med.