Fosna-Folket slapp fredag forrige uke nyheten om at regjeringen stanser videre bevilgninger til Hysnes helsefort. Hysnes helsefort ble gitt øremerkede midler over statsbudsjettet gjennom ordningen «raskere tilbake». Helse midt og St. Olavs hospital skulle motta totalt 186 millioner kroner fordelt på en femårsperiode. Det ble skissert årlige bevilgninger i perioden 1.1.2010 – 31.12.2014. Under valgkampen i fjor høst kom imidlertid daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) med en gladmelding til Hysnes. Prosjektet ble gitt midler over statsbudsjettet også i 2015. Regjeringen har nå altså besluttet at den nasjonale finansieringen av Hysnes helsefort opphører fra 2016.

Kjemper videre

Rissa-politikerne Skjærvik og Vollan nekter imidlertid å gi opp Hysnes-prosjektet.

- Vi driver og avtaler møter i Oslo. Jeg har allerede booket møte med flere Ap-politikere og stortingsbenken til Nord- og Sør-Trøndelag. Jeg mener beslutningen til departementet bygger på feil grunnlag, sier Skjærvik.

Håper på revurdering

Han viser blant annet til at Hysnes-prosjektet fikk statlige bevilgninger for 2015.

- Årsaken var at man ville at evalueringen av prosjektet skulle være ferdig når beslutningen om Hysnes sin fremtid skulle tas. Evalueringen er først ferdig på nyåret i 2015, påpeker Skjærvik.

Hans mål er at departementet skal revurdere sin beslutning.

- Mitt håp er at de kan utsette beslutningen til etter at evalueringen av Hysnes-prosjektet er ferdig, sier Skjærvik.