Om tittelen forvirrer, så ta det med ro. Det er et islandsk firma som skjuler seg bak det høytflyvende navnet Gagarin. Islendingene har spesialisert seg på skreddersøm av interaktive presentasjoner og utstillinger, og har opparbeidet seg et internasjonalt ry innen dette feltet. I Norge har Gagarin blant annet utarbeidet interaktive kart over verneområder og nasjonalparker på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Runde miljøsenter

På Brekstad var kreativ direktør Hringur Hafsteinsson og markedssjef Konrad Hatlemark Olavsson fra Gagarin i møte med fagleder Ingrid Bjørklund ved Ørland våtmarkssenter. Tema var mulig samarbeid om presentasjoner av ulike sider ved det som våtmarkssenteret befatter seg med. I tillegg deltok også Michael Hundeide fra Runde miljøsenter, som også vurderer et samarbeid med islendingene.

- Alt må være unikt

- Alt må være unikt. Ut fra hva som skal formidles, så må man finne en måte å gjøre dette interessant på. Vi starter med innholdet, ikke teknologien, forklarer Hafsteinsson og Olavsson.

Gagarin har fokus på det kreative aspektet, og når den biten er på plass så ser de seg om etter den beste teknologien for å formidle innhold og budskap. Som oftest leter de etter løsninger som gjør at publikum opplever det hele som intuitivt.

Gjesten som oppdager

- Vi vil at gjesten skal være en oppdager som utforsker innholdet.

- Som firma er vi ikke for lite og ikke for stort, noe som betyr at vi til enhver tid har fullt fokus på den enkelte kunde som skal ha løst en oppgave, forklarer islendingene.

- Må finansieres

Om Gagarin ender opp med å skreddersy presentasjoner for våtmarkssenteret er det fortsatt ikke avklart. Bjørklund legger imidlertid ikke skjul på at lysten absolutt er der.

- Det må i så fall finansieres, noe som er lettere når man har et godt prosjekt. I dette tilfelle er tema klart, område klart og deltakerne klare, sier Ingrid Bjørklund.