Sju av ti butikkledere vil ikke ha søndagsåpne butikker, viser en fersk undersøkelse. De frykter det vil ta fra dem fritid og gå ut over bedriftens inntjening. – Det er viktig å få på plass et best mulig regelverk før søndagsåpne butikker blir tillatt, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne mener nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen at det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres. Høyre og Fremskrittspartiet vil ifølge regjeringserklæringen tillate alle butikker å holde søndagsåpent - også de som er over 100 kvadratmeter. Lederne ønsker å være tidlig ute med å tilpasse seg endringene.

– Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke for å få til et best mulig avtale- og regelverk for ansatte i dagligvarehandelen før vi får et politisk vedtak om søndagsåpne butikker, sier Brekke.

Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har gått inn for at det skulle bli tillatt med søndagsåpent, men at de heller vil være føre var enn å rydde opp i regelverket i etterkant.

Nærmere halvparten av de spurte er uenige i påstanden om at søndagsåpent vil være positivt for inntjeningen.

– Utvidede åpningstider sprer bare omsetningen over flere timer. Og uendret omsetning sammen med økte kostnader gir redusert lønnsomhet, sier Hege Wold, som er områedeleder for Coops medlemmer i Lederne.

Hva er din mening? Diskutér i kommentarfeltet nederst i saken.

– Folk spiser ikke mer mat selv om butikken har utvidet åpningstid. Og dette kan gå særlig hardt ut over de små butikkene. Økte personalkostnader kan være nok til at en butikk går med underskudd, og til slutt må legge ned.

Hun viser til hvilke konsekvenser dette har fått i Danmark, etter at de i oktober i fjor lempet på bestemmelsene om åpningstid. Bare ett år etter har nærmere 100 dagligvarebutikker blitt nødt til å legge ned driften, og det gjelder særlig de små butikkene i distriktene. Konkurransen fra større butikker har også rammet kiosker og bensinstasjoner.