Vedtok lavere eiendomsskatt på boliger

Foto: Snorre Berg