- Etter vedtaket om etablering av den nye kampflybasen har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg oppdrag om å prosjektere boliger for å dekke det økte behovet knyttet til kampflyene. Forsvarsbygg må i dette arbeidet vurdere dagens boliger, og se på ulike alternative løsninger for å dekke det økte behovet, opplyser seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til fosna-folket.no.

Etter at blant andre Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har kommet skapt kritikk av dagens forsvarsboliger i Ørland, så stilte Fosna-Folket spørsmålet om hva departementet vil gjøre med saken.

Ifølge Wangberg er Forsvarsbygg nå i gang med å vurdere hvilke løsninger som skal til.

- Når det er ferdig vil det bli tatt en beslutning om igangsetting av prosjekt for å bedre boligsituasjonen på Ørland. Ytterligere behov for investeringer vil bli vurdert i forbindelse med gjennomgang av investeringsplanen høsten 2014, sier Wangberg i en epost til fosna-folket.no.