Ordføreren skal førstkommende mandag i møte med jeger og fisk sin avdeling i Roan. Det er de som disponerer skytebanen nær Sumstad vannverk.  Det var fredag for to uker siden at det ble slått full alarm etter funn av høye blyverdier i drikkevannet. Sumstad vannverk forsyner om lag 50 husstander med drikkevann. Beboerne har derfor måttet ta til takke med provisoriske løsninger i form av vanntank, i påvente av nye drikkevannsprøver.

Ikke nok med gode prøver

De siste prøvene viser at blynivået nå ligger under grenseverdien, men Mattilsynet avblåser ikke krisen av den grunn.

- De krever en serie gode prøver over tid, før folk kan ta i bruk drikkevannet igjen, sier ordfører Grydeland.

Siden de høye blyverdiene ble kjent, har ryktene gått om hva som er årsaken.

- Det har blant annet blitt spekulert i at det skyldes sabotasje. Skytterbanen like i nærheten er også lansert som en mulig årsak. Der skytes det med bly, forklarer Grydeland.

- Risikomoment

Ifølge ham har Mattilsynet vært ganske tydelige på at skytterbanen innebærer en for stor risiko for drikkevannet, selv om dette ikke skulle være årsaken til de høye blyverdiene.

- De mener at risikomomentet er for stort. Jeg har derfor bedt om et møte med jeger- og fisk sin avdeling i Roan. Vi vil ta et initiativ til å flytte banen. Vi har allerede tre skytterbaner i Roan kommune, så det skal ikke være noen krise, mener ordfører Grydeland.

Jakter alternativ vannkilde

Roan kommune ønsker også å finne alternative vannkilder, som kan forsyne grenda Sumstad med drikkevann.

- Vi skal få ekspertise til Roan for å undersøke dette. Den viktigste årsaken til at vi ønsker personer med kompetansen hit, er for å finne årsaken til det høye blynivået i drikkevannet, påpeker Grydeland.

Saken oppdateres.