Arbeidet med å få fikset kloakktrøbbelet ved Øykskjæret i Råkvåg i Rissa kommune er ferdig. Kommunen har nå hyret inn Prebio, for å undersøke om det er helsefarlig å bade i vannet. De tar prøver i dag. Det skal fortsatt være en god del kloakk i vannet ved Øykskjæret badeplass.

- Vi vet ikke om det er helseskadelig å bade der. De første prøvene vil være klare i morgen. Hvis det viser seg at det ikke er greit å bade, tar vi oppfølgingsprøver, opplyser Fallmyr.