I mange år har det pågått et kattugleprosjekt i Sør-Trøndelag.Prosjektet omfatter en rekke tema omring artens biologi, forekomst ogmiljøgiftbelastning. Fugleinteresserte personer i Rissa, med Alfred Brødreskifti spissen, deltar også i prosjektet med ringmerking og datainnsamling omkattugla.

Hittil har fuglevennene i Rissa ringmerket i alt 256 kattugler,for det meste unger som ikke har vært flyvedyktige. Denne uka ble tokattugleunger ringmerket, målt og veid på en lokalitet i Rissa.

TO SMÅ trøtte kattugleunger.