Regjeringen varslet mandag at de vil øke landets lakseproduksjon med opptil fem prosent. Samtidig innføres strengere krav til bekjempelse av lakselus. Sistnevnte er et stort problem, ikke minst når den sprer seg til villaksen. Man ønsker blant annet å begrense bruken av medisiner i næringa, noe som setter krav til nye, såkalte grønne metoder. Bedriften Botngaard AS på Valsneset i Bjugn har i lenger tid arbeidet fram egne løsninger på problemene. Det skjer i samarbeid med forskningsmiljø, oppdrettere og leverandører. Nå er man i ferd med å konkludere etter forsøkene, som startet opp i 2009. Svarene har ifølge selskapets utviklingssjef vist seg positive.

Permaskjørt

– Vi er nå inne i sluttfasen av prosjektene, som vil avsluttes i høst. Så langt er svarene veldig gode, noe vi er fornøyde med. Dette er som kjent en viktig sak på mange områder. Når det gjelder mulighetene fremover, har spesielt de såkalte permaskjørtene vist et stort potensial, sier utviklingssjef Knut Botngård til Fosna-Folket.

Permaskjørt er en duk som hindrer lus i å komme inn til laksen. Forskningen antyder at påslaget lus reduseres med mellom 50 og 80 prosent, i perioder med påslag. Involverte forskningsmiljø er Sintef Fiskeri & Havbruk, Havforsningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Sistnevnte står i hovedsak for innsamlinga og bearbeidelsen av dataene fra brukerne.

Bjugn-selskapet har ellers utviklet løsninger som lukket påvekstanlegg for smolt, dukbasert avlusing og lukket ventemerd før slakting.

Bærekraftig

– Summen av disse løsningene kan forhåpentligvis være til hjelp for oppdretterne, for å takle næringas utfordringer med lus. Det kan gi mulighet for bærekraftig vekst, noe som igjen bidrar til å dekke en stadig større etterspørsel etter mat, påpeker utviklingssjef Knut Botngård.

Mens det nå er en grense på 0,5 hunnlus per oppdrettsfisk, skjerpes grensa til 0,1 for oppdrettere som vil øke produksjonen. Mandagens utspill fra regjeringen innebærer at det kan produseres 60.000 tonn mer fisk i norsk havbruksnæring, hvis alle tar imot tilbudet.

Knut Botngård er glad for resultatene av utviklingsprosjektet. Sistnevnte kan være godt nytt for både leverandør og oppdrettsnæring. Foto: Botngaard AS