Det er Gunnar Hoel på Brekstad som har tatt dagens bilder og lånt de ut.

Raketter, bomber og mitraljøser

På hovedbildet har vi mannskaper tilhørende våpenavdelingen ved 338-skvadronenen.

Bildene er tatt på 1950-tallet, da man hadde den amerikanske enmotors jagerbomberen Republic F-84G Thunderjet i virksomhet. Flyene var bevæpnet med både raketter, bomber og mitraljøser. Da USA sluttet å produsere Thunderjet i 1953, hadde nesten 4500 flymaskiner blitt laget i seks ulike varianter. Et formidabelt antall.

Totalhavarerte

Flymaskinen som er avbildet kan vi med sikkerhet si er borte for godt. Man kan i dag spore de ulike enkeltflyene på Internett for å se hva som skjedde med dem. Akkurat dette, som bærer kjennetegn MU-C, totalhavarerte i 1959. Det skjedde etter at motoren kuttet i siste del av innflygingen til Ørland hovedflystasjon. Flyet tok bakken rundt 300 meter til venstre og noe før bane 16. Flygeren, fenrik Jan Edgar Eriksen, kom fra det hele uskadd.

Våpenhjelp

Norge fikk F-84G som en del av det amerikanske våpenhjelpprogrammet i 1952. 206 fly, som var basert på prototypen XP-84, fikk vi i bidrag over en femårsperiode. Dette er med det den flytypen som har blitt brukt i størst antall i norsk tjeneste. Juni 1960 var det slutt for Thunderjeten i Norge. Arvtakeren var F-86 Sabre, som også kom via det amerikanske våpenhjelpprogrammet.

Fra Sola til Ørland

Ørland flystasjon ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten under Den andre verdenskrig. Flystasjonen regner imidlertid sin offisielle fødselsdag til 1954. Det var det året det ble besluttet at 338-skavdronen skulle flyttes fra Sola ved Stavanger til Ørlandet.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad

Våpenpersonell ved 338-skvadronen. Bak fra venstre: ukjent, Krøke, ukjent, Solbakk, Vollan, Gammelsæter og Tovik. Sittende foran har vi kun navn på en. Det er Odd Skipperø som sitter som nummer to fra venstre.