Helseminister Bjarne Håkon Hansen la like før jul fram et forslag om å endre tobakksskadeloven slik at det blir forbud mot at tobakk og tobakksvarer er synlige i utsalgssteder.

Mer enn 588 butikker, kiosker og bensinstasjoner i Sør-Trøndelag må nå bygge om til en kostnad på 17,5 millioner kroner. Meningsløst, når forslaget ikke engang vil redusere salget av tobakk, mener handelen.

En rekke butikkeiere i Sør-Trøndelag føler seg overkjørt etter at forslaget om ny tobakkskadelov ble lagt frem før jul. Flere butikkeiere fortviler over situasjonen, og mener at Bjarne Håkon Hansen legger frem et forslag som vil være vanskelig for både kunder og butikkansatte å forholde seg til.

- Det er meningsløst å innføre en ny lov som baserer seg på antakelsen om - ute av syn, ute av sinn. Når flere land har innført en slik lov og ikke opplevd noen effekt er det urimelig å påføre handelsnæringen i Sør-Trøndelag så store kostnader, sier Thomas Angell, direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Store endringer

Forslaget til Bjarne Håkon Hansen innebærer store endringer for hver enkelt butikk. Alle tobakksvarer og alt røykeutstyr må oppbevares skjult i utsalgssteder. Produktene må hentes fram utelukkende i forspurt antall ved hvert enkelt kjøp. Dette gjelder også automatkort. Forslaget omfatter for øvrig også tax-free-utsalg på flyplasser.

Dramatisk midt i finanskrisen

For handelsnæringen i Sør-Trøndelag vil forslaget innebære store merkostnader. Econ har beregnet kostnadene ved ombygging av alle butikker, utsalgssteder, kiosker og bensinstasjoner i Norge til 500 millioner kroner. For en butikk av gjennomsnittlig størrelse, vil kostnadene til omlegging være 30.000 kroner. I tillegg kommer kostnadene ved merarbeid for butikkmedarbeidere i forbindelse med å betjene kundene. For en ordinær butikk vil dette, i den nåværende krisetid, kunne være den siste spikeren i kisten.

- Sett i kontrast med at forslaget ikke har vist seg å ha noen effekt i andre land, virker dette som en urimelig merkostnad for en bransje som allerede har store økonomiske utfordringer som følge av finanskrisen, både i Sør-Trøndelag og nasjonalt. Vi mener det er særdeles urimelig at hele handelsnæringen utsettes for et så kostbart eksperiment, kun fordi departementet håper at forslaget vil ha effekt, sier Angell.