Dette skjer ved Åfjord rådhus.

Medlemsskap for 2011 og 2012 vil komme seg på 500 kroner.

Elghunder er en fellesbetegnelse for en gruppe jakthunder som man tradisjonelt jakter elg og annet storvilt med. De kalles derfor også storvilthunder, ifølge Wikipedia.

Disse hundene hører normalt til gruppen med spisshunder, men det jaktes også elg og annet storvilt, eksempelvis bjørn, hjort og reinsdyr, med andre typer, både stående fuglehunder og støvere. Betegnelsen kan derfor referere til flere ulike hunderaser.

De ni mest brukte elghundrasene i Norden:

  • Hälleforshund

  • Jämthund

  • Norsk elghund grå

  • Norsk elghund sort

  • Svensk hvit elghund

  • Karelsk bjørnehund

  • Russisk-europeisk laika

  • Vestsibirsk laika

  • Østsibirsk laika

Norsk elghund grå. Foto: Wikipedia