Det er Hallstein Hoøen som har stått for opptak og redigering: