Forsvarsbygg har engasjert konsulentselskapet Multiconsult til å foreta en individuell gjennomgang av hver av de rundt 400 boligene som ligger i den gule støysonen rundt kampflybasen i Ørland.

Eierne av de samme boligene er ikke forespeilet tilgang til uavhengig ekspertise på støyisolering, men Raanes og Mikkelhaug mener Ørland kommune må kjenne et ansvar når en store del av kommunens befolkning er berørt.

Stort omfang

- Det dreier seg om rundt 400 hus, så dette er stort og angår mange. Da bør kommunen ta ansvar. Vi ønsker oss en mulighet for at en uhildet instans kan foreta en kartlegging av boligene våre. Forsvarsbygg vil ikke være med på vårt forslag, men kommunen kan for eksempel leie inn kompetanse på området. Det er tross alt alle oss i gul støysone som må leve med støyen, sier Arnstein Mikkelhaug og Lars Arne Raanes.

Ønsker kommunalt engasjement

- Nå frykter vi en praksis der mye kan gå galt, sier Raanes og Mikkelhaug om det forestående oppgjøret i gul støysone. De tviler ikke på kompetansen hos Multiconsult, men minner om at selskapet tross alt er hyrt inn av Forsvarsbygg til å utføre kartleggingen.

I midten av mai sendte Støygruppa Ørland et brev til Ørland kommune, der man tok opp spørsmålet om tilgang til den etterlyste kompetansen og rådgivningen for beboere i gul sone.

- Så langt har vi ikke fått noe formelt svar, men det jobbes visstnok med saken, sier Mikkelhaug og Raanes.

Ordføreren har forståelse

Tom Myrvold (H), nyvalgt ordfører i Ørland, er klar over at støygruppa ikke har fått et formelt brev som svar på henvendelsen som kom i mai, men sier at det er gjennomført flere møter med støygruppa der man har informert om kommunens ståsted.

- Vi hadde et møte med støygruppa senest for halvannen uke siden, sier Myrvold.

Ordføreren har stor forståelse for at mange av de berørte i gul sone opplever usikkerhet når arbeidet med å kartlegge og utføre tiltak nå er i startfasen.

- Rådmannen har en bestilling hos kommuneadvokaten for å klargjøre de juridiske aspektene knyttet til kommunens rolle, sier Myrvold.

Ressurser

Samtidig peker ordfører Myrvold på de ressursmessige aspektene ved en så omfattende kartlegging som nå skal utføres i gul støysone.

- Ørland kommune er ikke rustet ressursmessig for å håndtere 400 individuelle saker.