Det er fiskeren Odd Inge Viken med sin MS Kåpa som fungerer som bindeleddet forbi rasstedet.

Han kjører nå blant annet skoleelevene fra den sørligste delen av kommunen, slik at de kan komme seg til og fra Sør-Roan skole.

Bildet viser steinraset som har gått ved Måvika sør for Roan sentrum Foto: Roger Gjessing

Geolog var på plass på stedet tirsdag ettermiddag, som vurderer at det er nødvendig med fjellrensk. Det er ennå uvisst når veien kan bli åpnet igjen.

– Det skjer ikke før tidligst ut på dagen torsdag, sier trafikkoperatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen til Fosna-Folket.

– Hvorfor vil det ta så lang tid?

– Vi skal inn med et klatrelag i helikopter torsdag som skal vurdere området. Vi er imidlertid avhengig av noenlunde godt vær for å få gjennomført dette. Derfor kan dette også bli utsatt, sier Drangsholt.

Ung og gammel i den sørlige delen av kommunen må derfor belage seg på at det kan bli flere dager med fiskebåtskyss kontra bil og buss.