Etter at alle kommunestyrene i Fosen nå har sagtt sitt i forhold til kommunereformen, står man tilbake med kun to ja-svar på spørsmålet om én Fosen-kommune – det fra Bjugn og Åfjord.

- En «tre pluss én»-løsning

André N. Skjelstad sier at han ikke har endret syn på denne saken siden avisa sist var i kontakt med ham. Det vil si at Venstre vil stemme for én Fosen-kommune kun dersom Fosen-kommunene selv vil det.

- En «tre pluss én»-løsning vil være det som Venstre går for under sluttbehandlingen 8. juni. Det betyr altså Ørland og Bjugn som én kommune, Rissa og Leksvik som én kommune, Åfjord og Roan som én kommune og Osen som selvstendig kommune som i dag. Prosessen fram mot ett Fosen må få tid til å modne, sier Skjelstad.

- Hadde vært det beste med én

- Det beste hadde vært én Fosen-kommune?

- Ja, det hadde helt klart vært den beste løsningen for Fosen, og ville gitt regionen en sterkere stemme. Dette tror jeg vil komme, men vi må gi det mer tid, mener André N. Skjelstad.

Det er Venstre som sammen med Høyre og Fremskrittspartiet sikrer flertall for en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn.