Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,07 prosent for tre års bindingstid, en økning på 0,52 prosentpoeng.

Binde renta

For fem års binding må du ut med 2,315 etter nyttår, det er 0,44 prosentpoeng dyrere enn i dag. Skal du binde i ti år er renta 2,882 prosent, som er 0,41 prosentpoeng høyere.

– Fastrentene gjelder fra 1. januar, forutsatt at Stortinget vedtar regjeringens forslag om å redusere fradraget i rentene i Lånekassen, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente fra 1. januar er 2,109 prosent, som 0,35 prosent høyere enn dagens rente.

Basert på snitt

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene er basert på et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,5 prosentpoeng. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å redusere fradraget i Lånekassens renter fra 0,5 til 0,15 prosentpoeng, dermed blir lånene rundt 0,35 prosent dyrere.

509.800 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 86.200 har fast rente.