Magnus Helmersen Rabban kjørte fra Ørland i retning Åfjord, og så selve raset da han rundet en av svingene ned mot Krinsvatn.

- Raset var i gang da jeg kom rundt svingen. Steinene spratt ut på veien. Jeg rakk å bremse ned. Det kom også bil imot. Det var bare noen sekunder om å gjøre. Det kunne fort blitt store skader på kjøretøyene, sier han.

- Kan rase igjen

Rabban ringte umiddelbart til Vegtrafikksentralen og varslet ifra.

- Deretter begynte vi å rydde unna stein fra veien. Vi hadde imidlertid ingen sjanse til å få bort de største steinene. Vi var to mann som prøvde, men vi måtte bare gi opp, forteller han.

Like etter raset kom også en bilbergingsbil til stedet.

- Da fikk vi spadd unna litt mer stein. Det er mulig å passere i det ene kjørefeltet, opplyser Rabban.

Ørlendingen tok seg en tur oppi skråningen det raste fra.

- Det kan fort rase igjen, mener han.

Stein i veibanen

Roger Dalsaune i Statens Vegvesen sier de foreløpig ikke har vurdert om det er behov for geolog til å vurdere rasfaren.

- Vet man om det er fare for at det kan rase mer?

- Entreprenør er på vei og skal se på det, så vil det bli gjort en vurdering på om det er behov for geolog, forteller Dalsaune.