En fersk undersøkelse fra Gjensidige viser at 45 prosent har opplevd en nestenulykke i rundkjøring. Samtidig mener halvparten at de kjenner reglene for rundkjøringer meget godt. Den andre halvparten kjenner reglene ganske godt. Kun 3 prosent sier de kjenner reglene dårlig.

- Det er bra at nesten alle de spurte er komfortabel med rundkjøringsreglene, men teori og praksis går ikke alltid hånd i hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Rune Eklo i Gjensidige. Erfaringer viser at mange tror de kan reglene godt, men når alt kommer til alt, så er de usikre på hvordan en faktisk skal kjøre, sier Eklo.

Antall rundkjøringene har økt kraftig de siste årene. Plassering i rundkjøringer med flere felt og usikkerheten rundt bruk av blinklys virker å være stor mener Gjensidige.

- Plasserer du deg feil eller ikke bruker blinklys skaper du farlige situasjoner ved at andre misforstår hvor du skal. Mange er også usikker på om en skal blinke inn eller ut av rundkjøringen, sier Eklo.

Gjensidige tror mange blir usikker når de kjører på ukjente veier, og spesielt hvis de ikke er vant med store rundkjøringer med flere felt. I tillegg avløser ofte en rundkjøring en annen rundkjøring få meter unna, noe som forsterker usikkerheten. Tross dette, går det som regel bra. Kun fire prosent sier at de faktisk har opplevd å få skadet bilen i en rundkjøring.

- Av erfaring vet vi at rundkjøringer reduserer faren for ”alvorlige” skader. Lav fart gjør at skadene ikke blir så stor eller en greier å stoppe før det smeller. De verste ulykkene skjer ofte i forbindelse med fotgjengeroverganger før eller etter rundkjøringen. Vær ekstra oppmerksom på syklister og fotgjengere som kan komme brått på hvis du har alt fokuset på bilene rundt deg, sier Eklo.

Gjensidige sine egne tall viser at det er påfallende flere rundkjøringsulykker i ettermiddagsrushet enn om morgenen.

- Det kan jo være at folk er slitne og mer ukonsentrert etter en lang arbeidsdag. Eller er vi mer utålmodige etter å komme oss raskt hjem fra jobb enn til jobb om morgenen? undrer Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Tre av grunnene til at vi kjører feil i rundkjøringer er:

* Dårlig veimerking

* Dårlig kunnskap om regler

* Utformingen av rundkjøringen