- Vernevedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Vern av skog er et viktig tiltak i arbeidet for å nå målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold. Allerede i desember vil vi følge opp med vern av en rekke nye skogområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, i en pressemelding fra miljødepartementet. Vernevedtaket inngår i arbeidet med frivillig vern av skog. Fire av områdene er kystgranskog, en skogtype som Norge har et internasjonalt ansvar for å beskytte.

Disse områdene er nå vernet:

1. Fiskumfoss naturreservat (ca. 563 dekar) i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke

2. Solumsmoen naturreservat (ca. 476 dekar) i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke

3. Øvermoen naturreservat (ca. 260 dekar) i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke

4. Høydalmoan naturreservat (ca. 1718 dekar) i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

5. Juveruddalen naturreservat (ca. 1253 dekar) i Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke

6. Grenimåsan naturreservat (utvidelse ca. 247 dekar) i Nes kommune, Akershus fylke