Prisene varierer fra 31,6 til 45 millioner kroner. Den nye brua blir 54 meter lang og kommer til å bli lagt på omtrent samme sted som dagens bru, men skal flyttes litt nedover og dreid noe i forhold til dagens beliggenhet. Dette for å få en bedre veglinje inn mot brua fra begge sider. Brua blir 14 meter bred, hvorav 7,5 meter er kjørebredde, samt fortau på begge sider.

Dette opplyser Statens vegvesen på sin nettside.

- Tyder på konkurranse i markedet

- Vi er godt fornøyd med å ha fått fem tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet. Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av august, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i september, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens Vegvesen, i en uttalelse.

Prosjektet innebærer også omtrent 650 meter ny veg.

31,6 mill. er laveste tilbud

Disse entreprenørene har levert inn tilbud:

Norwegian Rock Group – 31.647.291 kroner

Johs. J. Syltern – 34.452.110 kroner

Tore Løkke – 34.452.110 kroner

PEAB  - 32.207.652 kroner

Farbu og Gausen- 45.009.028 kroner