Om man skaffer seg hund gjennom useriøse oppdrettere eller ved å ta med seg løshund tilbake fra ferien, risikerer man samtidig å importere sykdommer som vi ikke ønsker i Norge. Arbeidsgruppen for bedre hundevelferd går nå ut og advarer folk som skaffer seg hund på denne måten.

Økning i antall illegale hunder

Kjøper du en smuglerhund, støtter du kriminell virksomhet og dyremishandling. Henter du hjem en hund fra gata i utlandet når du er på ferie, spiller du russisk rulett med helsen til både folk og dyr. Mattilsynet ser en økning i antallet hunder som er kommet til Norge på illegalt vis. Man skal være på vakt når hunder annonseres med at selger vil møte deg på bensinstasjon eller et kjøpesenter, risikoen er da stor for at valpene er smuglet inn i landet.

- Mange smuglervalper kommer fra «valpefabrikker» hvor tispene går nesten konstant drektige og føder 10- 12 kull. Valpene lever også under elendige forhold. Du risikerer å pådra deg store ekstrakostnader ved å kjøpe en smuglet hund. Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, kan den bli satt i karantene, sendes ut av landet eller avlives, på din regning, heter det i et skriv sammenstilt av Arbeidsgruppen for bedre hundevelferd.

De alvorligste sykdommene som hunder fra andre land kan føre med seg, er dødelige for mennesker. Rabies er den mest kjente, og er hundre prosent dødelig hvis man ikke behandles før symptomene oppstår. Revens dvergbendelorm finnes i varierende grad i de fleste europeiske land, men er foreløpig ikke påvist på fastlandet i Norge. Denne parasitten kan også føre til sykdom med dødelig utgang hos mennesker. Å innføre hunder med ukjent helsestatus er å utsette dyr og mennesker for helserisiko.

- Truer dyrevelferd, folkehelsa og dyrehelsa

- Mattilsynets samfunnsoppdrag innebærer blant annet å arbeide for at dyr har det godt. Dette gjør vi blant annet ved å føre tilsyn med at dyrevelferdsloven etterleves og ved å informere om godt dyrehold, sier Maria Været Veggeland, seniorrådgiver for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, til Fosna-Folket.

Smugling av hunder truer både dyrevelferd og folkehelsa, forklarer hun.

- Smugling av hunder er et økende problem, og truer dyrevelferden, dyrehelsa og folkehelsa. Å innføre utenlandske hunder rett fra gata medfører også en betydelig risiko for å innføre sykdommer. Derfor ønsker vi, i samarbeid med sju andre organisasjoner, å sette fokus på dette. Vi håper at dette kan bidra til at flere tenker seg om før de kjøper valper med uklart opphav eller innfører gatehunder fra utlandet, sier Veggeland.