Uenighetene og meningene er mange og svært delte blant innbyggerne, og også innad i de politiske partiene. Under høringen om kommunens ungdomstrinnstruktur kom det inn over 50 innspill.

Går for fem

Nå har Ap bestemt seg for å gå for å beholde dagens fem ungdomsskoler, og bygge ut Stadsbygd skole og Vanvikan skole.

LES OGSÅ: Nå har Ap bestemt seg

Arbeiderpartiet har 15 representanter i kommunestyret.

Knut Ola Vang (Ap) uttalte at de aller fleste av de 15 representantene vil stemme for forslaget, men at et par medlemmer vil stemme annerledes.

Ganske enige med Ap

Den nest største partigruppa er Høyre med sine 12 representanter.

- Hva kommer dere til å gjøre Daniel Lyngseth Fenstad?

- Vi tar Arbeiderpartiets standpunkt til etterretning. Det viktigste for Høyre er at vi finner løsninger som er økonomisk bærekraftige for kommunen, sier Daniel Lyngseth Fenstad.

Rune Schei (H) påpeker at Ap sitt forslag ikke er så langt unna det Høyre vil lande på.

- Vi har gått for utsettelse av ungdomsskolestrukturen, men ønsker fullt trøkk på utbygging av Stadsbygd skole, Vanvikan skole og barnehagen i Vanvikan, sier Schei. Han påpeker at det da er snakk om 1-7 på Stadsbygd, men en utbygging som er forberedt for ungdomsskole.

- Flere tilbydere er prekvalifisert til utbyggingen på Stadsbygd skole. Vi ønsker ikke å restarte dette, men se hva det koster å bygge 1-7 skole, kontra 1-10 skole og eventuelt gi opsjon på bygging av ungdomsskolen. Vi må ta investeringene i den rekkefølgen budsjettet tåler, sier han.

Han antar at resultatet på kommunestyremøtet blir at Høyre vil stemme for et forslag tilnærmet likt det Ap har kommet med.

- Jeg ser ikke bort fra at vi lander på noe felles med Ap, med noen nyanseforskjeller.

- Ap enige med oss

Senterpartiet har ni medlemmer. Liv Darell svarer følgende på om de vil støtte Ap sitt forslag:

- Senterpartiet mener at å endre en godt oppbygd skolestruktur bør ha velbegrunnede årsaker. Vi har ikke funnet noen gode argumenter for å endre dagens skolestruktur.

Hun påpeker videre at Sp tidlig i prosessen, i arealutvalget, forslo at dagens struktur skulle beholdes.

- Sånn sett er det Arbeiderpartiet som er enige med oss. Når det gjelder punkt to og tre i Ap sitt forslag skal vi diskutere om vi skal støtte de punktene på gruppemøte i kveld, opplyser Darell.

LES OGSÅ: Rådmannen anbefaler tre ungdomsskoler

Samstemt

Kurt Myrabakk (Frp) opplyser at partiets tre representanter i kommunestyret er helt samstemte med det Ap nå har kommet fram til om skolestrukturen.

- Det er gledelig at Ap er kommet fram til at de er enige med oss. Når det gjelder tilleggspunktene håper jeg det blir punktvis avstemming slik at vi kan synliggjøre forskjellene mellom oss. Vi må ha en diskusjon internt i gruppa om dem, opplyser Kurt Myrabakk.

Vil redusere

Pensjonistpartiet har to representanter i kommunestyret. Harald Fagervold har tidligere uttalt at det var enstemmighet på medlemsmøtet for å gå for rådmannens forslag som går på å redusere antallet ungdomsskoler med to ved å flytte elevene på Stadsbygd og Vanvikan til Åsly skole.

- Det er ingen vits i å slå sammen kommuner om alt skal være som det har vært, har Fagervold uttalt til Fosna-Folket tidligere.

LES OGSÅ: Man må ha såpass ryggrad at man sier hva man mener

LES OGSÅ: Dere kan ikke utsette skolesaken lenger