Prosjektet med bedre tilgjengelighet for allmennheten rundt Botn med opparbeidet sti langs deler av den, er i gang. Det er allerede laget sti langs Korabekken, og mellom Refsåa og Heimtun på Leira. Det mangler imidlertid tilrettelegging av sti mellom Refsåa og Korabekken.

Må opparbeide sti

Bakøy har vært i kontakt med Indre Fosen Utvikling KF med forespørsel om å få kjøpe «Sneppen». Dette området ligger ved Bakøy sine lokaler på Leira og Bakøy bruker i dag arealet til oppbevaring av diverse utstyr.

For å få realisert en tilrettelegging av sti på hele strekningen fra Korabekken og til Heimtun, har Indre Fosen Uvikling diskutert muligheten for at Bakøy kan opparbeide sti som vederlag for det arealet han ønsker å overta. Noe han er positiv til.

Båtutsett

Det er også tilrettelagt for å sette ut båter på «Sneppen» og det er viktig at allmennheten fortsatt har denne rettigheten da dette er det eneste stedet som er offentlig tilgjengelig for utsett av båter i Botn står de i sakspapirene til formannskapet.

Saksbehandler Liv Godal Heide mener det er viktig å få de to eksisterende stiene bundet sammen. Man vil da få en sammenhengende sti langs Botn fra Heimtun og nesten helt fra til gang- og sykkelveien nederst i Baustadbakken.