- Vi får spørsmål om alt mulig. Folk er usikre på arbeidskontraktene sine, på rettigheter og plikter for tillitsvalgte, sier Rune Heim i norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

- Mange er opptatt av forsikringsordninger, om de er dekket og hvordan de er dekket, og om pensjon, legger Ingjald Gaare i Fellesforbundet til.

Mandag og tirsdag denne uka var de og fire andre representanter for ulike fagretninger i LO Trondheim på Ørlandsbesøk.

Der gikk de en slags sommerpatrulje for vanlig ansatte på sykkel, sto på stand og var på bedriftsbesøk.

Sykkelpatrulje i regnet på vei mellom bedrifter på Ørlandet. Foto: LO Fosen

Pilot-prosjekt

John-Peder Denstad, leder i LO Trondheim, sier idéen kom i fjor etter samlet støtte og aksjoner i forbindelse med jernbaneforhandlinger den sommeren.

- Vi så hvor viktig det var å støtte opp om LO-medlemmer lokalt og så hvordan vi kunne sykle rundt for å komme i kontakt med mange. Idéen om en voksen-aksjon oppstod. Vi måtte finne et geografisk avgrenset sted med flere ulike branser på en plass. Da tok vi kontakt med LO Fosen om Ørlandet som en slik plass, sier han.

- Så har vi sammen med LO Fosen planlagt og gjennomført bedriftsbesøk, stått på stand på Libra-senteret og snakket med fagbevegelsen her i én av de 15 lokalforbundene LO har i Trøndelag, sier Denstad.

- På forhånd trodde vi at vi skulle rekke å besøke flere bedrifter, men vi ser at det er et behov for å bruke tid hvert sted for å ta diskusjonene og snakke sammen med, sier Svein Åge Samuelsen, i EL og IT-forbundet og nesteleder i LO Trondheim.

LO-representantene sier sykkelpatrulje er noe de kan tenke seg å videreføre også andre steder i Trøndelag, eller på Fosen fremover.

F.v: plasstillitsvalgt Yvonne Jeanette Krogh ønsker Montér-ansatt Marius Olden velkommen som nytt medlem i fagforeningen. Til høyre står Elisabeth Sundset i Handel- og kontor og LO Trondheim. Foto: LO Fosen

Godt mottatt

Gaare understreker at LO-patruljen er blitt tatt veldig godt i mot der de har vært på besøk på Ørlandet.

- For eksempel var responsen hos Mascot Høie når vi var på besøk i produksjonshallen veldig god. Det tror jeg var en positiv opplevelse gjensidig for alle involverte. Vi viser fagbevegelsen at vi er interesserte i hverdagen deres når vi kommer og er fysisk til stede, sier han.

- Så ser også alle LO-medlemmene på Fosen at de er med i en større bevegelse enn «bare» LO Fosen og det fellesskapet tror jeg mange synes er viktig, sier Samuelsen.

De understreker at de også fant arbeidsplasser der ting ikke var helt etter boka på ørlandsbesøket sitt.

- Om enkelte av beskrivelsene vi fikk fra ansatte stemmer, må vi reagere kraftig. Det må vi se på i etterkant av besøket, sier Heim.

På stand på Libra-senteret. LO-medlem Liv Denstad (andre fra høyre) treffer representanter fra Trondheim. Foto: LO Fosen

Organiseringsgrad

Andelen av befolkningen i landet som er medlemmer i en fagforening har vært synkende de siste årene. Samtidig har medlemstallet i LO økt noe, men andelen som velger å være med i fagforeninger går ned også der.

- Det er veldig ulikt innenfor forskjellige bransjer hvor høy grad av organisering det er. Det gjelder også i Trøndelag og på Fosen, sier Denstad.

- I handel, kontor, restaurant og utelivsbransjen, yrker ungdom ofte har sitt første møte med arbeidslivet i, er organiseringen lav. I bransjer med korte ansettelsesperioder er også færre del av fagbevegelsen, sier han.

- Systemet er også blitt mer innfløkt. Store, tunge bedrifter har ofte flere avdelinger med ulike bedriftsnummer som hver har egne tariffavtaler i stedet for at alle er del i samme klubb, sier Bjørn Inge Forsmo.

- For hvert utlegg i oppdrettsnæringen langs kysten, er det avdelinger med egne avtaler stort sett. Det gjelder også langs kysten av Fosen. DA får man ingen sterk klubbtilhørighet. Mange av avgjørelsene i de store oppdrettsselskapene, som Salmar, Lerøy og Marien Harvest, tas også på konsern-nivå i stedet for lokalt, sier han.

- Om organiseringsgraden blir for lav, blir også det middelet man har til syvende og sist, streken, nesten en illusorisk kraft. Om ti prosent av arbeiderne på en byggeplass er ute i streik, så kan arbeidet gå som normalt. Makten som arbeidstakere ligger i å stå sammen, sier Gaare.

Læring

Ann-Berit Nervik, som er leder i LO Fosen, sier det har vært veldig lærerikt å ha med seg kompetansen fra Trondheim på Fosen-besøk.

- Om de har mulighet, ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til Ørlandet eller andre steder på Fosen. Her lærer vi av hverandre og kommer i kontakt med ulike fagmiljøer og problemstillinger som andre deler av LO-familien ofte har vært i berøring med, sier hun.

- Så har vi også fått rekruttert nye medlemmer i løpet av besøket som har meldt seg inn i fagforening. Det er gøy det også, sier Ann-Berit Nervik.