Styret vedtok følgende uttalelse og fatet deretter vedtak:

Via medieoppslag og orientering fra Leksvik kommune er styremedlemmene i Fosen Regionråd orientert om at MC-klubben Mongols har varslet sitt inntog i trønderkommunene, og at de har lagt inn bud med tanke på å kjøpe det gamle samvirkelagsbygget på Hindrem i Leksvik kommune.

Kommunene i Fosen Regionråd ser med bekymring på at en ”enprosentklubb”, som selv definerer som den verste i verden, skal kunne etablere seg på Fosen. Ingen av kommunene ønsker at dette miljøet skal få fotfeste i vår region og vil gjøre det ytterste for at dette skal unngås. Fosen Regionråd vil henstille til selgeren av eiendommen å vise samfunnsansvar ved å unnlate å selge eiendommen til MC-klubben Mongols.

Fosen Regionråd forventer at megleren, Heimdal Eiendomsmegling, i likhet med andre eiendomsmeglere i Trondheim vil ta et etisk ansvar og frasi seg dette oppdraget og ikke bidra til å megle inn et kriminelt miljø til Norge og Fosen, der politiet allerede har startet etterforskning.

Kommunene på Fosen ønsker å vise at det er bred enighet på Fosen om å bekjempe organisert kriminalitet og hindre utbredelsen av såkalte enprosentklubber. Gjennom media oppfatter vi det også slik at politiet har den samme holdningen.

Styremedlemmene i Fosen Regionråd regner med at ”hele Fosen” vil støtte opp om en aksjon for å forhindre etablering av kriminelle MC-miljø i regionen. Styret i Fosen Regionråd ønsker å se på en mulighet der kommunene på Fosen går sammen med lokale næringsdrivende og danner et aksjeselskap som har som formål å bygge opp et alternativ som hindrer motorsykkelklubben Mongols i å etablere seg i regionen.

Styret fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Styret i Fosen Regionråd vil be medlemskommunene om å danne et aksjeselskap sammen med lokale næringsdrivende. Selskapets mål er å bygge opp et alternativ som hindrer motorsykkelklubben Mongols i å etablere seg på Fosen.