Det var jaktlaget i Vanvikan ved Dag Jøran Aksnes som sto for fellingen av gaupa (bildet). Den var 19,6 kilo.

Kvotejakta på gaupe ble nylig utvidet med to gauper for kvotejaktsområde 16 Fosenhalvøya.

Foto: Trond Moksnes