I perioder lukter det kloakk i Vanvikan, og nå har Leksvik kommune satt i gang arbeid for å få bukt med problemet.

Kartlegging

- Det vi vil gjøre er å kartlegge om det er feilkoblinger fra overvannsledninger, taknedløp og andre ledninger mot kloakkledningene. Dersom det viser seg at huseiere har koblet feil, må det utbedres, sier Jan Helge Grydeland i Leksvik kommune.

Bruker fargepatroner

Kartleggingen skjer ved at septiktanker blir pumpet ned til innløpsrørene ligger over kloakknivået, deretter blir det benyttet røyk for å se om den kommer fram på steder den helst ikke skal komme. Alternativt vil det benyttes fargepatroner i avløpene for å se om fargene kommer fram til septiktanken. Når registreringen er ferdig vil kloakken bli pumpet tilbake til septiktanken.

Flygeblad

- Vi vil begynne nederst i Vanvikan og så arbeide oss oppover. Vi vil dele ut flygeblad med informasjon om arbeidet til beboerne i forkant av at vi setter i gang i de ulike områdene, opplyser Grydeland.