En mann i 30-årene stevnet Åfjord kommune fordi han hevdet å ha blitt utsatt for langvarig mobbing i grunnskolen i en Åfjord-skole. Mannen krevde erstatning. Kommunen avviste imidlertid at de var erstatningspliktige. Saken ble behandlet i Oslo tingrett.

300 000 kroner

Etter én dag i retten, ble partene enige om forlik.

«Under hovedforhandlingen ble det oppnådd en minnelig ordning, som også omfatter sakskostnadene. Partene inngikk deretter det rettsforliket som er inntatt i rettsboken, og begjærte saken hevet. Retten tar begjæringen om heving til følge», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Rådmann Per O. Johansen opplyser til Fosna-Folket at Åfjord kommune kommer til å betale 300 000 i oppreisning til saksøker. I tillegg kommer saksomkostninger, som han i skrivende stund ikke eksakt vet hva blir på.

– Vi er fornøyd med at det ble en løsning, og at det ble en løsning både vi og saksøker kan leve med. Det er ingen vinnere i en sånn sak, sier Johansen.

– Kronebeløpet anser vi som en oppreisning for en vanskelig barndom, og dét er det ikke tvil om at vedkommende har hatt. Vi kunne ha brukt pengene til å fortsette saken, men om vi kan avslutte dette i minnelighet, og la vedkommende få de kronene for å komme seg videre i livet, så er dette en måte å gi han et bidrag på veien videre. Han bodde i Åfjord da han hadde en vanskelig barndom, og da har vi et moralsk ansvar, mener rådmannen.

– Tror vi hadde vunnet

Selv om kommunen valgte å gå med på forliket, mener rådmannen at de rent juridisk hadde en god sak.

– Vi tror fortsatt at vi kunne ha vunnet denne saken, men så tenker jeg: «Hva oppnår vi da?». Da skaper vi en taper som har det vanskelig nok fra før, og det er ikke vår oppgave som kommune å bidra til det. Nå får vi en løsning alle kan leve med.

Rådmannen avviser at de betaler ut 300 000 kroner for å unngå mer medieoppmerksomhet rundt denne saken.

– Saken har allerede vært i media, så den skaden har sånn sett skjedd.

– Vanskelig sak

– Dette er utvilsomt en trist og vanskelig sak, ikke minst for den det gjelder. Begge parter er innforstått med at saksøker har hatt en vanskelig oppvekst, av ulike årsaker. Saken er derfor kompleks og vanskelig. Etter første dag av rettsforhandlingene ble begge parter enige om at det beste er å avslutte saken med et forlik, sier rådmann Per O. Johansen, i en uttalelse til kommunens egen hjemmeside.

Åfjord kommune anser forliket for å være en generell oppreisning for en vanskelig barndom.

- Fornøyd

Mannens forsvarer, advokat Frederik Lund hos Lund & Co Advokatfirma, sier at hans klient er fornøyd med forliket.

– Per definisjon er ikke et forlik en ren seier, men det er klart at vi er fornøyd med forliket som er inngått, sier Lund til Fosna-Folket.

Advokaten sier at saken har vært en belastning for hans klient, og at ved å inngå forlik, så slipper mannen i 30-årene ytterligere belastning.

– Dette er hans liv som blir brettet ut, og det er den som går til søksmål om erstatning som i utgangspunktet har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning blir oppfylt. Sånn sett er denne type prosesser en stor belastning. Ved å inngå forliket nå, så slipper han ytterligere belastning og utbretting.

Dersom det ikke hadde blitt inngått forlik hadde det fortatt gjenstått blant annet flere vitneforklaringer, forklaringer fra sakkyndige og sluttprosedyre.

– Det er en god del av prosessen han blir spart for.

«Verbal mobbing»

Fosna-Folket var tidligere denne uken i kontakt med mannen som saksøkte Åfjord kommune.

– Du har valgt å saksøke Åfjord kommune. Hvorfor?

«Jeg ønsker å få svar på hvorfor ingenting ble gjort. Saken begynte for flere år siden da det på det tidspunktet gikk opp for meg hvem som er ansvarlig for hvordan jeg har hatt og fått det i ettertid, og da jeg samtidig leste om andre mobbesaker i media bestemte jeg meg også for å gå rettens vei. Jeg har i ettertid fått kommentarer på at det er bra at noen går mot kommunen i denne saken, og at de er glad for at det er nettopp jeg som gjør det», skrev han i en e-post til Fosna-Folket.

– Kan du si noe om hvor lenge mobbingen skal ha pågått, og hvordan dette foregikk?

«Det var mye verbal mobbing, kommentarer på utseende, måten(!) jeg sto på ski på, og hvilke interesser jeg hadde. Men også både utfrysning og generell knuffing ved flere episoder. Disse kunne også bli besvart med slag, uten at det ble foretatt noe fra de ansattes side. Når man da konstant får slik behandling begynner man å gjøre ting tilbake», svarte han.