- Flere av innbyggerne opplever nå direkte utpressing fra Forsvarsbygg

foto