Koronasmittede er hjemme, følges opp med undersøkelser og måling av oksygennivå