Dette skriver Avinor i en pressemelding.I løpet av første halvår i 2011 har antallet passasjerer som reiste til og fra Avinors lufthavner økt med 13,7 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Veksten på innland har så langt i år vært på 14,1 prosent og for utland 13,4 prosent. Samtidig har antallet flybevegelser gått opp med 5,9 prosent.

- Selv om noe av veksten må tilskrives trafikkforstyrrelsene knyttet til asken fra vulkanen Eyafjallajökull i april og mai 2010, er dette gode tall, og illustrerer hvor viktig det er at Avinor skal investere nærmere 30 milliarder kroner i ny infrastruktur fram mot 2021. Særlig viktig er det å satse på kapasitetsøkende tiltak, slik som det nye innflygningssystemet på Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette systemet har gitt flyselskapene den kapasiteten de trenger for å ekspandere sin virksomhet ved vår hovedlufthavn, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I alt reiste 4 198 757 passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av juni i år. Det er også ny rekord. Veksten i innlandstrafikken var på 8,5 prosent og for utlandstrafikken 8,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Blant de største lufthavnene til Avinor hadde Oslo Lufthavn Gardermoen en vekst på 7,9 prosent, Bergen lufthavn, Flesland 10,2 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes 9 prosent og Stavanger lufthavn, Sola 8,9 prosent sammenlignet med samme måned som i fjor.

De regionale og lokale lufthavnene hadde en vekst i juni på totalt 8,3 prosent.