Det mener direktør Ingjerd Aaraas i ÅF Brekke & Strand, en ledende rådgiver på akustikk i Norge.

I moderne skoler foregår undervisningen ofte i store, åpne arealer der elevene skal gjøre alt mulig på én gang. Noen driver med selvstudium, mens andre har formidlingsundervisning eller synger og bruker instrumenter.

– Elever og lærere går til og fra hele tiden, gjerne gjennom andres undervisningslokaler. Resultatet er forstyrrende støy, store konsentrasjonsproblemer og en sterk begrensning av type aktiviteter som læreren kan tilby elevene, sier Aaraas.

Hun er bekymret for elevenes læringssituasjon på grunn av mangel på fleksibilitet.

Fjerner vegger

I mange eldre skolebygg er vegger blitt fjernet uten at det er tatt hensyn til akustikken.

– Store undervisningsrom trenger ordentlig akustisk demping med lydabsorberende plater i vegger og tak, sier Aaraas i ÅF.

Også Hørselshemmedes landsforbund er bekymret for at akustiske forhold ikke er godt nok ivaretatt på mange skoler.

– Store, harde flater og mye glass kan faktisk føre til at elever og lærere kan utvikle hørselsskader, sier forbundsleder Knut Magne Ellingsen.

Forsøkskaniner

Han sier at også hørselshemmede barn kan få det vanskelig i slike lokaler.

– Vi anbefaler at all formidlingsbasert undervisning må foregå i egne rom, og ikke i åpne landskap, sier Knut Magne Ellingsen i Hørselshemmedes landsforbund.

Ifølge Ingjerd Aaraas har både lærere og elever vært forsøkskaniner i åpne skoleløsninger.

– Det er gjort mye bra i mange skolebygg, men det er ikke akseptabelt når akustiske forhold ofres slik vi har sett på flere skoler, sier direktøren i ÅF.

- Støyabsorberende plater finnes i mange ulike design, sier adm. direktør Ingjerd Aaraas i ÅF Brekke & Strand akustikk. (Foto: Kaia Means)