Torsdag 3.8 gikk Fosenvegene ved Knut Sundet ut i Adresseavisen og informerte om ”Ei tim te byn” prosjektet. Det går så det suser, kunne Sundet berette. I oktober skal innkrevingen starte, og i september har Sundet lovet å komme ut med konkrete opplysninger om innkrevingen.

- Vi har gjentatte ganger bedt om informasjon og tilbakemelding fra Fosenvegene. Svært mange på og utenfor Fosen er veldig opptatt av denne saken. Etter at informasjonen i Adesseavisen ble gitt, er vi også blitt kontaktet av mange sjokkerte hytteeiere fra bysiden, sier Høyres Ove Vollan.

Trafikkgrunnlaget

- Vi har tidligere påpekt at trafikkgrunnlaget som er lagt inn i prosjektet er satt unødvendig lavt, slik at snittprisen som skal kreves inn blir farlig høyt. Tallene som ligger inne i prosjektet i dag er så høyt at de selv regner med at 25 prosent av trafikken til/fra Fosen vil forsvinne. Det kan vi bare ikke godta, sier Vollan.

De to partiene viser til vedtakene som er gjort:

14.10.08 behandlet Rissa kommunestyre bompengeinnkreving i ”Ei tim te byn”-prosjektet. I dette vedtaket ble det lagt til grunn en snittavgift på 40 kroner. Dette var da vesentlig høyere enn forrige informasjonsrunde, gitt i kommunestyret februar 2008, der det ble informert om at snittprisen lå på 25 kroner.

I stortingsproposisjonen som ble vedtatt 14.06.11 er gjennomsnittstaksten satt opp til 65 kroner. Etter kommunestyrebehandlingen er prisen med andre ord hevet fra 40 til 65 kroner. Dette gir en formidabel økning.

OM TO måneder starter bompengeinnkrevningen på Flakk-Rørvik i følge Knut Sundet i Fosenvegene.