Hvem som går helt til topps blir først klart i november. Sammen med seks andre norske prosjekter er Blanke Ark nå finalist til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming 2011.

– Det å kunne stemme ved demokratiske valg er en av våre mest grunnleggende rettigheter. Likevel er ikke dette like enkelt for alle grupper i samfunnet. Valgutstyret Blanke Ark kan brukes av alle velgere, uten noen form for diskriminering, sier Ole Christian Bergan, kategoriansvarlig for grafisk design i juryen.

Det er valglokalene i kommunene Trondheim, Hitra, Ørland, Bjugn, Oppdal, Melhus, Klæbu og Malvik i Sør-Trøndelag og Levanger, Verdal, Grong, Overhalla og Porsanger i Nord-Trøndelag som er utstyrt med det nye valgutstyret.

Demokrati for alle

I Norge er det omkring 3000 valglokaler fordelt på 430 kommuner, og hittil har hver enkelt kommune utviklet egne løsninger for valgutstyr. Det har gitt mange tilfeldige og til dels lite gjennomtenkte løsninger – for eksempel forvirrende skilting, avlukker som er for smale for en rullatorbruker, stemmesedler som er vanskelige å tyde for svaksynte og blinde og stemmeurner som står plassert så høyt at rullestolbrukere ikke når opp.

Dette er en viktig årsak til at Norsk Form sammen med Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 arrangerte en konkurranse for å utforme nytt valgutstyr. Til slutt var det byråene Innovativoli Industridesign, Blueroom Designstudio og Kadabra Produktdesign – sistnevnte fra Trondheim – som gikk av med seieren.

Rulles ut i 173 kommuner

I vinnerkonseptet, Blanke Ark, er avlukkene formet slik at de kan brukes av alle, og stemmesedler og valgurne er plassert slik at alle når opp. Skiltingen er tydelig og ikke til å misforstå, med store lesbare flater og kontrastfull fargebruk. Stemmesedlene har stor og tydelig skrift – og dessuten punktskrift for synshemmede.

Blanke Ark ble utprøvd i fire kommuner ved valget i 2009, og mottok Design for alle-prisen året etterpå. Foran årets valg har 173 kommuner bestilt valgkonseptet.

Første universelle pris i Norge

Den endelige vinneren av Innovasjonsprisen for universell utforming skal kåres på et arrangement på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter) i november i år. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som står bak prisen, mens Norsk Designråd styrer selve prosessen.

Dette er første gang det deles ut en norsk pris til nyskapende produkter, tjenester og omgivelser som er universelt utformet. Tidligere miljøvernminister og Venstre-politiker Guro Fjellanger leder juryen, som foruten henne består av sju av landets fremste designere og arkitekter med kunnskap om universell utforming; Ole Christian Bergan, Sigmund Asmervik, Dave Vikøren, Marianne Støren Berg, Mikael Snaprud, Eirin Ryeng og Liv Kari Eskeland.

Til sammen har de vurdert 47 kvalifiserte prosjekter i kategoriene produktdesign, arkitektur, transport, møbel og interiør, grafisk design, landskapsarkitektur og tjeneste- og interaksjonsdesign.

Nybrottsarbeid

Juryleder Guro Fjellanger understreker at universell utforming er nybrottsarbeid, og at også årets finalister har et visst forbedringspotensial. Likevel mener hun at de sju kategorivinnerne representerer et betydelig skritt videre i det viktige arbeidet med å gjøre Norge tilgjengelig for alle.

– Her er det mange innovative og gode løsninger som jeg håper kan være til inspirasjon. Vi trenger flere gjennomtenkte løsninger som gir alle en mulighet til å delta i samfunnslivet, sier Fjellanger.