foto
Brynhild Hoff Helgetun var i tvil om hun skulle åpne heimen for gårdsturisme i sommer under koronatida. Foto: Snorre Berg

Brynhild (71) var skeptisk til å satse på turisme under koronaen