- Manglende belysning utgjør en fare for ungene

foto