Kommunen får beholde bjørnen, men hvor skal den henge?

foto