Neste lørdag er det sankthans, og for mange er det uløselig knyttet til bålbrenning. Du kan imidlertid ikke hive hva som helst på bålet.

Halm og bildekk

– Det er tillatt å brenne bål på sankthans, men aktsomhetsprinsippet gjelder der som med all annen bålbrenning. Det er ikke tillatt å brenne søppel, bildekk eller halm. Bålet skal bestå av kun rent treverk, sier brannsjef Johan Uthus.

Årlig ser brannvesenet flere tilfeller av bildekk og annet avfall som ender opp i sankthansbål på Fosen.

– Det gjentar seg hvert år at det settes fyr på bildekk. Da kan det oppstå voldsom røykutvikling, som utgjør helsefare for enkelte og forurenser miljøet, sier Uthus.

Følger med

Brannvesenet følger godt med under sankthans, og vil holde et ekstra øye med de største bålene som brennes.

Uthus påpeker at det fortsatt er stor skogbrannfare enkelte steder på Fosen.

– I Ørland og ved kysten er det ikke stor fare, men lenger inn i landet er fortsatt veldig tørt, sier brannsjefen.