To tunneler og ny vei trolig på anbud i september

Kartet viser den nye veitraseen i Berfjorden.