- Vi hadde kontroll ved Opphaug skole onsdag morgen. Kontrollen varte til klokka elleve, sier operativ leder Hallgeir Stjern i Fosen lensmannsdistrikt.

Han opplyser at politiet hverken hadde behov for å utstede forelegg eller anmeldelser som følge av kontrollen.

Dialog

- Vi har en dialog med Opphaug skole om trafikkbildet i nærmiljøet rundt skolen. Elevene starter på litt ulike tidspunkt om morgenen, men avslutningstiden er felles, sier Stjern.

- Vi vil følge opp denne kontrollen med en ny kontroll på samme sted, men da om ettermiddagen, sier Hallgeir Stjern.