Vil fredning stoppe veiprosjektet? Dette blir trolig avgjørende

foto