Ønsker endringer i regelverket: – Det er ingen spesifikke grenser for noe i denne lovgivninga