Stenger vei på grunn av flom - fraråder å kjøre to andre