Rissa bolyst har hatt et samarbeid med elevene ved ALF (arbeidslivsfag) ved Åsly skole.

Torsdag fikk de overlevert ting elevene har produsert for utsmykking av Arneberglunden og Bankhaugen i Rissa.

Produktene som ble overlevert:

  • To søppelbøtter

  • Fem julefigurer; ett juletre, én snømann, tre nisser

  • Sju påskefigurer

  • Tre påskeharer,

  • To påskekyllinger

  • To påskeegg

  • Fire pilskilt, som peker mot Strømmensbrua, Sentrum, Grillplass og Fotballbane.

Nå får medlemmer av BOA (Bo og aktivitetstjenesten) ansvaret for å tømme søppelet og sørge for at jule- og påskepynten kommer på plass til rett tid.

Lærer ved arbeidslivsfaget, Jørn Ove Rønning og leder for Rissa bolyst, Olbert Aasan. Foto: Jørn Gjersøe.