Utsetter oppstart av oppvekstsenter: «Har ikke nok ansatte på plass til skolestart»