Ber om at kommunen bruker 350.000 på fiber til ni husstander